Hoeveel fouten mag je hebben bij je auto theorie-examen?

auto theorie examen

Voordat je met de auto gaat afrijden moet je het theorie-examen gehaald hebben. Hier ontkom je niet aan. Dit examen is er voor bedoeld om te toetsen hoe goed jij alle regels rondom het verkeer beheerst, zodat jij straks na het behalen van je rijbewijs weet hoe je het beste kan handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Het theorie-examen stelt je kennis en reactievermogen flink op de proef. Daarom is dit examen voor veel mensen een gevreesde uitdaging, zeker nu het CBR strengere regels heeft toegekend aan het theorie-examen. Maar hoeveel fouten mag je eigenlijk hebben om alsnog te slagen? Dit leggen wij jou graag uit.

Uit welke onderdelen bestaat het auto theorie-examen?

Het auto theorie-examen bestaat uit drie onderdelen. Je wordt getoetst op gevarenherkenning, beheersing van de verkeersregels en je verkeersinzicht. Het theorie-examen neemt in totaal 30 minuten in beslag. Met uitzondering van het individueel begeleid examen, deze duurt in totaal 45 minuten. Om te kunnen slagen voor het theorie-examen moet je in ieder geval voor alle drie de onderdelen een voldoende halen. Het aantal fouten dat je mag maken verschilt weer per onderdeel.

Onderdeel gevarenherkenning

Het examen begint met het onderdeel gevarenherkenning. Dit onderdeel bestaat uit 25 meerkeuzevragen. Hier krijg je verschillende verkeerssituaties te zien, waarbij het aan jou is om te beslissen wat je zou doen tijdens zo’n situatie. Hierbij krijg je de keus uit 3 antwoorden: niets doen, gas loslaten of remmen. Dit onderdeel wordt door veel mensen als lastig ervaren, omdat je slechts 8 seconden de tijd hebt om in te schatten welk antwoord het beste bij de situatie past. Zeker als je nog niet veel lessen in de praktijk hebt gehad, kan het lastig zijn om situaties te herkennen. Om voor dit onderdeel te kunnen slagen, mag je niet meer dan 12 vragen fout beantwoorden.

Onderdeel kennis

Bij dit tweede onderdeel laat je zien dat je de verkeersregels beheerst, ze kan herkennen en benoemen. Alle informatie die je hebt geleerd uit een lesboek of via toetsen van het internet, wordt bij het onderdeel kennis bevraagd. Zo kun je bijvoorbeeld vragen krijgen over de betekenis van een verkeersbord, maar ook over het vervangen van vloeistoffen in de auto en het rijden met een aanhanger. In totaal krijg je 12 vagen, waarvan je er minimaal 10 goed moet hebben. Dit betekent dus dat je maar 2 vragen fout mag beantwoorden.

Onderdeel inzicht

Dit onderdeel bestaat uit 28 inzichtvragen. Hier laat je zien dat je inzicht hebt in hoe je verkeersregels moet toepassen en de juiste beslissingen kan nemen. Bij dit onderdeel kun je zowel meerkeuze, ja-nee vragen, sleepvragen als invulvragen verwachten. Ook hier krijg je een verkeersituatie te zien, waarbij jij moet beoordelen wat in die situatie veilig en verstandig is om te doen. Bij dit onderdeel moet je 25 vragen goed beantwoorden, waardoor je dus maximaal 3 fouten mag maken om dit onderdeel te halen.

Goede voorbereiding

Veel mensen gaan er vanuit dat ze alle verkeersregels al beheersen, doordat ze voorheen op verschillende manieren deel namen aan het verkeer (voetganger, fietser etc.). Dit is een gedachtegang waar je beter niet op kan vertrouwen. Met alleen kennis van deze basisregels, is de kans groot dat je het examen niet haalt. Om er zeker van te zijn dat je slaagt voor het theorie-examen, is het aan te raden om vroeg te beginnen met leren en veel te oefenen met oefenexamens. Zo weet je ook wat voor vragen gesteld gaan worden bij elk onderdeel en leer je werken met de snelle reactietijd, waardoor je tijdens het echte theorie-examen niet voor verrassingen komt te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *